Вода .bg  

Община Златоград регламентира ползването на минерална вода от находището в Ерма река

Автор: Христина Георгиева
Община Златоград представи за обществено обсъждане наредба, с която се регламентират процедурите и условията за ползване на ресурс от находището на гореща минерална вода в с. Ерма река, съобщиха от Общинската администрация. Находището е публична общинска собственост с допустим дебит на ползване 26 л/секунда. Предстои въвеждане в експлоатация на сондажа за геотермалната вода и на минерален басейн в с. Ерма река. Плановете на Община Златоград предвиждат използването на горещата минерална вода за отопление, балнеология и оранжерийно производство.
Съгласно разработената наредба, откриването на процедура за издаване на разрешително за водовземане се извършва с решение на Общинския съвет по предложение на кмета. В проекта за общинска наредба са уточнени условията и документите, които кандидатът за експлоатация на минералната вода трябва да представи. Самото разрешително ще се издава от общинския кмет. Към наредбата е приложена и тарифа за таксите за водовземане.
Сондажът на находището бе изграден с финансиране по ПУДООС. За довеждането на горещата минерална вода до Златоград е необходимо прокарване на водопровод от с. Ерма река до града, за което се търси финансиране. Кандидати от Златоград вече проявяват желание да ползват минералната вода, возейки я с цистерни преди да е изграден водопровод.
Проучването на геотермалната вода край Ерма река започва през 1959 г. според информация от общината. Находището е разположено на българска и на гръцка територия, а в района на с. Термес /Гърция/ има минерални бани. В миналото фермери от Златоградско са водили край гръцките горещи извори стадата си, за да лекуват животните от кожни заболявания, обяснява кметът на с. Ерма река Зарко Хаджиев.
Наредбата ще бъде внесена за приемане в Общинския съвет, след като приключи процедурата за обществено обсъждане.

БТА, 11 юли 2016

        << върни се назад