Вода .bg  

Ще бъде сключено трето споразумение със Световната банка за ВиК

Автор: Милена Василева
Правителството даде мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството да подпише ново споразумение със Световната банка за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК.
Консултантските услуги по споразумението, което ще бъде трето по ред между Банката и МРРБ, са специално предназначени да спомогнат за създаването на условия, механизми и капацитет за подобряване на дейността и увеличаване на ефективността на отрасъла.
Целта е да се оптимизира управлението на отрасъл "Водоснабдяване и канализация" и да се подобри качеството на предоставяните услуги.
Предвижда се да бъде разработена стратегия за финансиране на отрасъла, за да се намали въздействието върху цените в следствие на изменената регулаторна рамка в отрасъла. Идеята е да са задържат част от приходите от ВиК услуги за бъдещо реинвестиране в сектор ВиК. Това ще подпомогне и изпълнението на предварителни условия за усвояване на европейски средства през периода 2014-2020 г.
Услугите, които ще бъдат предоставени от експертите на Световната банка, трябва да допринесат за по-добрите бизнес плановете на ВиК операторите, разработени по новата регулаторна рамка за периода 2017-2021 г.
Дейностите по Споразумението ще се изпълняват в рамките на проект "Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК", финансиран от Кохезионния фонд на ЕС в рамките на ос 1 "Води" на Оперативна програма "Околна среда 2014- 2020 г.", с конкретен бенефициент Министерството на регионалното развитие и благоустройството – дирекция "Водоснабдяване и канализация".

infrastructure.bg, 11.02.2016

        << върни се назад