Вода .bg  

Шест проекта от "Води" и един от "Отпадъци" за над 800 млн. лв. по ОПОС вече са в ход

Автор: Милена Василева
14 процедури за 988 млн. лв. открити по ОП"Околна среда 2014-2020" през 2015 г. 14 процедури на обща стойност над 988 млн.лв. бяха обявени през 2015 г. по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"(ОПОС). Това сочи годишният доклад за изпълнението на програмата. Той беше одобрен на шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС, което се провежда днес в Пловдив.
Най-много са процедурите в сектор "Води", където е съсредоточен и най-значителният ресурс на програмата – 6 броя на обща стойност 719,7 млн.лв. Две от тях са за изпълнение на т. нар. ранни проекти за изграждане на ВиК инфраструктура. На 30 декември 2015 г. беше отправена покана към четири общини – Асеновград, Добрич, Плевен-Долна Митрополия и Пловдив, да реализират проекти за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежи. Процедурата е с максимална индикативна стойност 402 млн.лв.
МОСВ отправи покана и към осем общини, които започнаха проектите си по ОПОС 2007-2013 г. и сега ще могат да ги довършат с пари от новия програмен период. Това са Банско, Варна (Златни пясъци), Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Целта е успешно приключване на започнатите инвестиции, което ще доведе до качествено пречистване на отпадъчните води. Процедурата е с бюджет 234 млн.лв.
През 2015 г. бяха одобрени и критериите за оценка на проектни предложения по още две процедури - за изпълнение на ранни ВиК проекти-компонент 2 и за подготовка на РПИП за водоснабдяване и канализация на Столичната община.
По втората приоритетна ос - "Отпадъци", беше обявена една конкурентна процедура с бенефициенти общини на обща стойност 97,8 млн.лв. Тя е за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и техника за разделното им събиране.
Бяха обявени и първите две процедури по новата приоритетна ос 4 - "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища". Едната е за изграждане на 6 регионални центъра за реакция при бедствия и кризи на стойност 39 млн.лв. , по която бенефициент е Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР. Целта е чрез добра подготовка на гражданите за реакция в кризисни ситуации, да се избегнат жертви и негативни последици върху жилищните и промишлените сгради и инфраструктурата. Другата процедура предвижда изпълнението на пилотен проект за р. Искър, като част от Националната система за управление на водите в реално време.
По другата нова приоритетна ос - "Подобряване качеството на атмосферния въздух", беше открита една процедура. Тя е на стойност 700 000 лв. и предвижда създаването на национална информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух.

infrastructure.bg, 20 май 2016

        << върни се назад