Вода .bg  

Обединяването на трите водоснабдителни дружества в област Разград не се състоя

Автор: Мариета Китанова
На извънредно заседание днес Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД в Разград, не можа да вземе решения за обединяване на трите водоснабдителни дружества в областта. Заседанието бе председателствано от областния управител Манол Кившанов.
На заседанието не присъстваха представители на община Попово, Лозница и Цар Калоян, поради което не бе гласувана предвидената в дневния ред промяна в границите на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, чрез присъединяване на общините Завет и Кубрат.
Надя Йорданова - секретар на Асоциация "ВиК", отбеляза, че с негласуваното на днешното Общо събрание решение за присъединяване на община Кубрат в обособената територия на "Водоснабдяване-Дунав" се спира ВиК-реформата и се възпрепятства усвояването на европейски средства на територията на област Разград от ВиК-оператора като бенефициент по ОП "Околна среда - 2014-2020" и на общините, изготвили своите проекти по ОП "Развитие на селските райони".
Със 71,81 процента от гласовете на събранието бе съгласуван бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД в Разград като ВиК-оператор за периода 2017-2021 година.

БТА, 04 юли 2016

        << върни се назад