Вода .bg  

Вътрешни

<< страница 2 / 7 >>

В Стралджа ще се отопляват с изворна вода

Автор: Владимир Шишков, БТА
В Стралджа започна изграждането на система за оползотворяване на
водата от горещи извори за отоплението на две училища ... ...

През юли МОСВ подписва договора за финансиране на пречиствателна станция "Златни пясъци"

Договорът с община Варна за финансиране на рехабилитация и модернизация на пречиствателната станция на Златни пясъци се очаква да бъде подписан до месец, ... ...

5 000 000 лева ще бъдат вложени в пречиствателната станция в Тервел

Автор: Юлияна Христова, БТА/
Повече от 5 000 000 лева ще бъдат вложени в строителство и оборудване на пречиствателната станция в Тервел, съобщи за одобрения ... ...

В област Добрич започва прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация

Автор: Юлияна Христова, БТА
В област Добрич започва регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация в обхвата на обособената територия. ... ...

Шест проекта от "Води" и един от "Отпадъци" за над 800 млн. лв. по ОПОС вече са в ход

Автор: Милена Василева
14 процедури за 988 млн. лв. открити по ОП"Околна среда 2014-2020" през 2015 г. 14 процедури на обща стойност над 988 млн.лв. ... ...

3 - 3,5 млрд. лева са на разположение за водната реформа по оперативните програми

С наличните средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", Програмата за развитие на селските райони, собствените средства на операторите ... ...

Ще бъде сключено трето споразумение със Световната банка за ВиК

Автор: Милена Василева
Правит елството даде мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството да подпише ново споразумение със Световната ... ...

Община Правец избира изпълнител за реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север

До 17 февруари се подават оферти по обявената от Община Правец поръчка за избор на изпълнител на СМР по проект: "Реконструкция на водопроводна мрежа ... ...
<< 2 / 7 >>