Вода .bg  

Вътрешни

<< страница 3 / 7 >>

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА МИНАЛИЯ ВЕК

Човек, където и да се намира, винаги се връща в своите спомени към родния край, дом, улица и махала, където е прекарал в игри детството си.
Наистина ... ...

Водният цикъл на Силистра вече е готов

Водният цикъл на Силистра вече е готов. Строителните работи по проекта вече са приключи ли.
Изг ражданет о му стартира през август 2014 година и ... ...

През 2015 г. броят на завършените пречиствателни станции достигна петдесет

Автор: Милена Василева
Интегриран проект за водите на град Пловдив – етап 1
Той е сред четирите пилотни водни проекта, които ще получат безвъзмездно ... ...
По проект за 7 млн. лева ще бъде създадена система за следене на водите на река Искър в реално време

По проект за 7 млн. лева ще бъде създадена система за следене на водите на река Искър в реално време

Река Искър и притоците й, както и големите язовири в нейното поречие, ще се наблюдават в реално време. Това ще стане с реализацията на пилотен проект ... ...

"ЖСК БИЛД" ЕООД с инвестиционен интерес за изграждане на балнеоложки комплекс край Казанлък

Автор: Светла Добрев
Строител но-инвес тиционна та компания "ЖСК БИЛД" ЕООД, София, планира изграждането на ваканционно селище и лечебно- възстано ... ...

Нова зелена зона свързва Люлин и Западния парк

Автор: Радостина Попова
Просторна озеленена зона ще свърже 10-и микрорайон на жк "Люлин" и Западния парк. Това предвижда новият Подробен устройствен ... ...

39 млн. лв. по ОПОС за изграждане на шест центъра за реакция при наводнения

Министерството на околната среда и водите обяви първата си процедура по Приоритетна ос 4 на ОПОС 2014-2020 – „Превенция и управление на риска от свлачища ... ...

Над 30% от българите живеят в дом без канализация

11 милиарда лева са нужни за водния сектор до 2023 година
Автор: Венета Начева
Една трета от българите не са свързани към канализационна система за ... ...
<< 3 / 7 >>