Вода .bg  

Проверка на водоемите в Кърджалийско

Дирекция "Гражданска защита" в Кърджали започна мащабна проверка на всички 36 микроязовира на територията на областта, съобщи шефът й Кирчо Павлов. На собствениците на водоемите се поставя категоричното условия да поддържат достатъчни свободни обеми, за да не се допускат преливания и оттам наводнения. Проверката е превантивна заради предстоящото пролетно пълноводие след снеготопенето. Според Павлов малките водоеми са най-опасни в ранната пролет, тъй като имат различни собственици стопанисват ги общините, акционерните дружества "Напоителни системи" и "Земинвест" от земеделското министерство. Поддръжката на микроязовирите е силно затруднена поради факта, че собствениците не изготвят задължителната техническа документация, посочи Павлов...

Монитор, 11.02.2008, стр.5
        << върни се назад