Вода .bg  

Показателите на река Искър са в норма…

Няма превишаване на показателите на река Искър, които са в норма. Това показват резултатите от експресен анализ направен след проверка на място днес във връзка със сигнала за изтичане на отпадъчни води от канализационен колектор на Самоков в реката. За резултатите информира Регионалната екоинспекция-София във вторник на сайта си.
Сигналът е бил получен в 18 ч. на 15 август (понеделник) в РИОСВ – София. Извършена е незабавна проверка. Установено е, че има изтичане на част от отпадъчните води в колектора на градската канализационна система на Самоков, следствие от запушване на канализацията.
Извършено е експресно изследване и са взети водни проби за физико-химичен анализ.
Показателите са в норма. Пробите за двата анализа са взети от изхода на ревизионната шахта, от реката след смесване на изпуснатите води от колектора и преди изпускане на отпадъчните води. На оператора ВиК ЕООД ще бъде съставен акт за установено административно нарушение (АУАН) .
На кмета на община Самоков ще бъде съставен АУАН за установеното наличие на отпадъци от опаковки по поречието и прилежащите територии.
Директорът на РИОСВ – София е уведомила Регионална здравна инспекция София и РЗИ в Софийска област за настъпилата авария, за предприемане на действия по компетентност.

Дневник, 16 август 2016

        << върни се назад