Вода .bg  

10 бона глоба за замърсена река и измряла риба

Автор: Ели Крумова
РИОСВ – Пловдив глобява с 10 000 лева „Агрия“ АД за нарушение на екологичното законодателство. Тя е на основание Закона за опазване на околната среда заради изпускане на отпадъчни води с високи концентрации на метали които са резултат от производството на фирмата. Това пък е довело до измиране на рибата в река Чепеларска при моста на село Катуница на 24 юли тази година.
При извънредна проверка експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда констатираха нарушения от страна на предприятието за производство на препарати за растителна защита „Агрия“ АД, съобщиха от екоинспекцията.
Оттам уточниха, че експертите им са установили следните показатели на замърсения участък на реката: рН – 7.12, разтворен кислород – 6,5 мг/л, електропроводимост – 1735 µS/сm при норма 750 µS/сm. Взетите проби от Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда показват многократно превишаване на стандартите за качество на околната среда, което съответства на установените високи стойности на измерената електропроводимост.

Монитор, 16 август 2016

        << върни се назад