Вода .bg  

Проектопланът за управление на Рила е непълен и суров, смятат от екокоалицията

Проектопланът за управление на Национален парк Рила е непълен и суров. Това е становището на коалицията на действащите природозащитни организации и граждански групи "За да остане природа в България", разпространено до медиите в сряда, когато проектът се представя на обществено обсъждане в Благоевград.
Коалицията "За да остане природа в България" смята, че сериозните липси обезсмислят обсъждането, което се провежда в момента, и предлага изпълнителят да ги попълни и отново да организира обществено обсъждане.
Природозащитниците напомнят, че плановете за управление са важни документи, а конкретно в случая с Рила от него зависи питейната вода на над два милиона души, които живеят около националния парк. Плановете за управление на националните паркове регулират какво може и не може да се случва в тях според закона. Те се приемат след обществени обсъждания с решение на правителството за срок от 10 години.
В проектоплана липсва 20% от изискваната информация в заданието на Министерство на околната среда и водите в ключови области като санитарно-охранителни зони за водите, ползването на водите, дървесината, гъбите, горските плодове и билките от парка, нарушенията в парка, посочват в становището си от екокоалицията.По думите им, липсват и всички сборници, изискани от възложителя, включително за абиотични фактори, гори, лечебни растения, биологична характеристика, инфраструктурни обекти, социално-икономическа характеристика.Не са изготвени и всички карти и данни от географската информационна система, както и над 50% от приложенията, като най-съществена е липсата на карта на зонирането, подчертават от "За да остане природа в Бъглария".
Коалицията и инициативата "Прозрачни планини" миналата седмица организираха и обсъждане в София на проектоплана за управление на Национален парк Рила.
По-сериозните проблеми, според природозащитниците, са:
– Необходима е забрана за строителството в целия Национален парк Рила с изключение на водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения на Дирекцията на Националния парк и на Планинската спасителна служба, места за отдих и беседки, палаткови лагери, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения, без промяна на предназначението. Трябва да има пълна яснота на всичко, което ще е законно разрешено като строителство в Национален парк Рила за следващите 10 години.
– Тревожно е, че в проектоплана за управление единствената цитирана неправителствена организация е Агенция за регионално развитие на Рила. Сред нейните учредители е "Рила Регионално Развитие" ЕООД, която работи по мегапроекта "Дестинация Рила", заради който ще се сече за нова ски зона горите от Говедарци през Мальовица до Седемте Рилски езера.
- Трябва да се ограничи човекопотокът, за да се спре заблатяването и изчезването на Седемте Рилски езера.
- Да не се допуска намеса в горите в 75% от територията на Национален парк Рила, както е по стандарта за националните паркове на IUCN (Международния съюз за опазване на природата).

Дневник, 23 септември 2015

        << върни се назад