Вода .bg  

Близо 26 милиона лева е безвъзмездната помощ по изпълнение на втората фаза на проекта за воден цикъл на Банско

Димитър Владов, БТА
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Банско Георги Икономов подписаха договор за изпълнение на втората фаза на водния цикъл на Банско. Финансирането в размер на 25,9 млн. лв. е по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".
Със средствата ще се доизгради линейната инфраструктура на града и пречиствателната станция за отпадъчни води.
"Това беше един от най-рисковите, най-критични и най-драматични проекти, изпълнявани през първия програмен период на Оперативна програма "Околна среда", каза по време на церемонията министър Ивелина Василева. Проектът започна на 1 август 2012 година, когато беше подписан договорът за безвъзмездно финансиране на стойност близо 84 милиона лева за изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води, формирани на територията на град Банско. Последният етап на проекта трябваше да приключи през юни 2015 година. През първата фаза беше изпълнена частично водоснабдителната и канализационната мрежа, пречиствателното съоръжение не беше довършено и въведено в експлоатация в рамките на програмния период.
"Причините за забавянето са многобройни, основно свързани с недобра организация и мобилизация на терен по строителството на тези обекти. Добрата новина е, че успяхме да спасим проекта и да осигурим финансиране и за втората фаза. По първата фаза разплатените средства са 50 милиона лева. В самия договор има заложена клауза, че ако строителството не бъде приключено, то тогава цялото финансиране, т.е 83.8 милиона лева, трябва да бъде възстановено по програмата", обяви още министър Василева.
Срокът за изпълнение на строителните работи е 20 месеца. До края на октомври фирмата-изпълнител е поела ангажимент да изгради западната част на линейната инфраструктура и пречиствателната станция за отпадни води, а източната част да бъде завършена до юни следващата година. Ще осъществяваме по-сериозен контрол и ще изискваме от строителя ежедневни доклади по изпълнението на проекта, каза кметът на Банско Георги Икономов.

БТА, 26 юли 2016

        << върни се назад