Вода .bg  

Oтпадъчни води или химикали от неустановен източник са причина за мъртвата риба в река Чепеларска

Автор: Таня Благова
Oтпадъчни води или химикали от неустановен източник са причина за мъртвата риба в река Чепеларска, установи проверка на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив /РИОСВ-Пловдив/.
След сигнал вчера от жители на село Катуница за мъртва риба в р. Чепеларска при ж.п. моста в селото е извършена проверка от експерти на РИОСВ - Пловдив, Регионална лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда /РЛ на ИАОС/ и Басейнова дирекция на "Източнобеломорски район"/БДИБР/. На място са измерените показатели на водата са: рН - 7,12; разтворен кислород - 6,5 мг/л, ел. проводимост - 1735 хS/сm. Взета е проба вода от реката за изследване за наличие на метали. Установено е, че промишления канал, довеждащ отпадъчните води от КЦМ АД и "Агрия" АД, е сух. Извършен е оглед на р. Чепеларска на моста при Кемера, където не е установено наличие на мъртва риба в реката.
Предстои БДИБР да извърши преценка за състоянието на р.Чепеларска. Проверките на РИОСВ - Пловдив ще продължат до установяване на източника на замърсяване, на нарушителите ще бъдат съставени актове за административни нарушения по Закона за водите, уточняват от Екоинспекцията в Пловдив.

БТА, 25 юли 2016

        << върни се назад