Вода .bg  

На 14 август откриват обновените ВиК мрежи и пречиствателната станция за отпадни води в Монтана

Автор: Милена Василева
Откриват обектите, изградени в рамките на проект "Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана", която ще се проведе на 14-ти август 2015 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", в рамките на Договор за безвъмездна финансова помощ № DIR-51011116-C046 от 12.09.2012 г. между Министерството на околната среда и водите и Община Монтана. Участие в Официалната церемония ще вземат - г-н Златко Живков - Кмет на Община Монтана, г-жа Ивелина Василева – Министър на околната среда и водите, инж. Румен Ангелов – Ръководител на Екипа за управление на проекта, г-н инж. Валери Иванов - управител на "ВиК" ООД – Монтана, асоцииран партньор по проекта и представители на фирмите – изпълнители, представители на Министерството на околната среда и водите – Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007-2013 г.".
Проектът стартира през месец септември 2012 г.
Изградена е нова канализационна мрежа. Реконструирана е съществуващата канализационна мрежа и водоснабдителна мрежа. Модернизирана е пречиствателната станция за отпадъчни води (посредством изграждане на комплексна инсталация за дефосфатизация).
Проектът допринася за подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на град Монтана, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води.

infrastructure.bg, 11.08.2015

        << върни се назад