Вода .bg  

Приключи проектът за воден цикъл на Монтана за 44. 561 млн. лв.

Автор: Милена Василева
Разширението и рехабилитацията на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана завърши.
Проектът се финансира чрез оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
По този начин Монтана се нарежда сред петте града в страната с най-големи проекти в екоинфраструктрурата.
Окончателната стойност на проекта,изчислена по реално договорени средства и по допустими за финансиране разходи възлиза на 44 561 478, 11 лева без ДДС. От тях 41 174 805,78 лева без ДДС се безвъзмездни евросредства и 3 386 672,34 лева без ДДС - от бюджета на община Монтана.
Срокът за изпълнение на обекта е почти 26 месеца.
Обединение "Канализация Монтана 2012" е изпълнител.
Какво е извършено
- Реконструкция на 15.32 км водопроводна мрежа;
- Реконструкция на 933 бр. сградни водопроводни отклонения;
- Рехабилитация и подмяна на 17,36 км главни канализационни колектори;
- Изграждане на 4,22 км главни канализационни колектори;
- Рехабилитация и подмяна на 18,342 км вътрешна канализационна мрежа;
- Доизграждане на 4,48 км вътрешна канализационна мрежа;
- Реконструкция на 1 750 бр. сградни канализационни отклонения;
- Изграждане на 303 нови сградни канализационни отклонения ;
- Изграждане на укрепващо съоръжение;
- Изграждане на комплексна инсталация за дефосфатизация на отпадъчните води в ПСОВ – Монтана.

infrastructure.bg, 13 август 2015,

        << върни се назад