Вода .bg  

40 пречиствателни станции, 8 депа за отпадъци и 2516 км ВиК мрежа са изградени по ОПОС 2007-2013

27 нови пречиствателни станции, 13 рехабилитирани, осем депа за отпадъци и 2516 км ВиК мрежа са изгадени по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.
Купени са 126 автобуса за градския транспорт на София, 10 метровлака, 20 нископодови трамваи. 100 нови тролейбуса се движат по улиците на Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен.
Доставени са 201 пожарогасителни автомобила за трите национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, 11 природни парка, 55 резервата и 35 поддържани резервата.
Тези данни съобщи пред журналисти ръководителят на ОПОС Яна Георгиева.
По Оперативна програма "Околна среда" - 2007-2013 г. /ОПОС / са разплатени 93% от бюджета й. Програмата се движи със силни темпове, има предпоставки за изцяло усвояване на ресурса по бюджета й.
Това каза пред журналисти министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. „Надявам се, че няма да стигнем до загуба на средства, работи се много ускорено на терен по обектите, имаме пълна готовност за верификация на подадените искания за средства от бенефициентите“, добави министърът. Крайният срок за физическо изпълнение на проектите по ОПОС е до 31 октомври т.г.
„Имаме предпоставки да няма загуби на средства, въпросът е дали и доколко ще организират работата си общините и строителите в оставащото време“, каза още Ивелина Василева.
Към 24 септември са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 4,136 млрд. лева или 121,56 на сто от общия размер на средствата по програмата. Плащанията по вече сключените договори са в размер на над 3,178 млрд. лева или 93,39 на сто от общия ресурс на програмата, с включените аванси. Успешно са изпълнени 218 проекта с усвоени 429 млн. лева. Все още се изпълняват 226 проекта по програмата. Най-голямата инвестиция по ОПОС е заводът за третиране на отпадъците на София, с депо и две компостиращи инсталации, с работата на които количеството депонирани отпадъци ще намалее до 70 пъти.
Рискови са 11 проекта по приоритетна ос "Води", както и два проекта по приоритетна ос "Отпадъци" на програмата. Физическото изпълнение на проектите трябва да приключи до 31 октомври т.г.
Имаме притеснения за 11 проекта в сектор "Води", които сме определили като рискови, коментира Яна Георгиева. Те ще бъдат предложени за фазиране - т.е. прехвърляне на част от изпълнението им за финансиране в следващия програмен период на ОПОС. Сред тях са проектите на Банско, Белене, Шумен, Ямбол, Раднево, Тервел, Видин, Враца, Силистра.
В сектор отпадъци рискови са проектите в Бяла, Русенско и Разлог, но там няма възможност за фазиране на проектите, посочи министър Василева. Ако проектите не могат да приключат в установения срок, общините ще трябва да търсят други начини за финансирането им. Според Ивелина Василева доскоро е имало риск и за проекта на Ямбол, но вече има уверение, че ще приключи в срок.
В Разлог също са напреднали доста физическите дейности на терен.

3e-news, 27.9.2015

        << върни се назад