Вода .bg  

Международен Конгрес за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

Целта на събитието е да насърчи инвестициите за енергийна ефективност и използването на възобновяема енергия в Региона. В момента Европа е световен лидер при разработването и приложението на ЕЕ и ВЕИ проекти за устойчиво развитие. Затова и конгресът ще акцентира върху добрите практики в тази област и интелигентното използване на енергията.

Стратегически партньор на събитието - Германия, фокус страна - Италия.

Дата на провеждане: 14-16 април 2010
Периодичност: Ежегодно
Поредност: 6-то издание
Място на провеждане: Интер Експо Център, София
Профил: Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
Целева група: Специалисти

За повече информация, посетете този адрес
        << върни се назад