Вода .bg  

Разумно използване на енергията и водата за опазване на Планетата

Международна конференция и изложба

В продължение на 6 години Виа Експо организира международния конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за региона на Югоизточна Европа. Осъзнавайки голямата значимост на проблема за опазване на околната среда и борбата с изменението на климата, и на база натрупания опит плануваме през 2010 Първата международна конференция и изложба под мотото Разумно използване на енергията и водата за опазване на Планетата. Събитието ще се проведе в периода 3 – 5 юни в София.

Дата на провеждане: 3 – 5.06.2010
Периодичност: Един път годишно
Поредност: Първи издание
Място на провеждане: София
Профил: Управление на водните ресурси и отпадъците, енергийна ефективност, рециклиране.
Целева група: Специалисти

За повече информация, моля посетете този линк

        << върни се назад