Вода .bg  

В чужбина

<< страница 2 / 3 >>

Rendez-vous international sur la gestion integree de l`ea

1 to 3 June 2009
Sherbrooke, Quebec, Canada

Website: http://w ww.coges af.qc.ca
Contac t name: Jacinthe Caron
the International Forum on ... ...

European Water Resources Association EWRA 7th International Conference

25 to 27 June 2009

Limassol, Cyprus
Website: http://w ww.eng.u cy.ac.cy /ewra200 9
Conta ct name: Dr. Symeon Christod oulou
C onferenc ... ...

Технологии за окачествяване на водите, САЩ

Време: 16 - 20 ноември, 2008

Технологии за окачествяване на водите, САЩ2008 Water Quality Technology Conference and Exposition (WQTC) Теми: Технологии ... ...

Мониторинг на водите, отпадните води и околната среда,

Време: 5 - 6 ноември 2008

Мониторинг на водите, отпадните води и околната среда, Великобритания WWEM Water,Wastewater and Environmental Monitoring ... ...

11-та Международна конференция и семинар за технологични системи

Време: 2 - 7 ноември 2008

11-та Международна конференция и семинар за технологични системи за влажни зони, Индия
IWA`s 11th International Conference ... ...

Акватех Амстердам 2008 Изложба, Холандия

Време: 30 септември - 3 откомври 2008

Акватех Амстердам 2008 (Изложба), Холандия
Aquatech Amsterdam 2008Теми: нови технологии по обработка на водите, ... ...

Световен конгрес и изложба на Международната асоциаци

Време: 7 - 11 септемвври 2008

Световен конгрес и изложба на Международната асоциация по водите 2008, Виена
IWA World Water Congress & Exhibition 2008 ... ...

11- та международна специализирана конференция по управление на речните басейни и техните граници

Време: 4 - 5 септември 2008

11-та международна специализирана конференция по управление на речните басейни и техните граници, Унгария11th international ... ...
<< 2 / 3 >>