Вода .bg  

Отварят 11 ценови оферти за СМР за водоснабдяване на .с.Маринка, с.Твърдица и с.Димчево, Община Бургас – I етап

На 11 юли 2016 т., отварят ценовите оферти за изпълнение на строително-монтажните дейности по проекта за водоснабдяване на .Маринка, с.Твърдица и с.Димчево, Община Бургас – I етап.
Стойността на обществената поръчка е 1,5 млн. лева. Кандидатите за изпълнението й са:
"ТОРКРЕТ" ЕООД 15
"АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД 15
"САД Компани Женерал дьо Траво Д` Идролик " 20
"СМК- МОНТАЖИ" АД 30
ОБЕДИНЕНИЕ "МАРИНКА 2016"
"Трейс - Бургас" ЕАД, "Пи Ес Ай" АД 20
СДРУЖЕНИЕ "ПСТ БУРГАС"
"ПСТ ГРУП" ЕАД, "БУРГАСПЪТСТРОЙ" АД 25
Сдружение "ВиК – Маринка 2016"
"АКТИВ БИЛДИНГ ИНК" ЕООД, "АВЕО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 20
"ПЛАН КЦ" ДЗЗД "ПЛАНЕКС"ООД,"К § С КОЦЕВ И ЦВЕТАНОВ" ООД 15
"АКВА СИСТЕМС" АД 15
"АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" ЕАД 25

Средствата за изпълнението на първата фаза на проекта бяха отпуснат и от бюджета на МРРБ.
Това е един от приоритетите в дългосрочната програма за подобряване на чистотата на питейната вода в населени места с проблеми в качеството и количеството й.
Предвидените за 2016-та средства са в размер на 23 млн. лв., като всяка година за чисти питейни води ще се отпускат средно по 20 млн. лева.
18 общини имат готовност да получат средства по това направление. През март бяха подписан и първите договори с МРРБ. Те са за:"Изграждане на магистрален водопровод ф500, кв. Аспарухово, гр. Варна – ІV етап" - 3,5 млн. лв.;
"Водоснабдяване на с.Маринка, с.Твърдица и с. Димчево, община Бургас – І етап" - 1,8 млн. лв.;
2 обекта за реконструкция на водопроводната мрежа в кв. "Три чучура" - север", гр. Стара Загора - 1,3 млн. лв.;
Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Правец, "Механично стъпало - фаза 1" - 1 млн. лв.;
"Четири броя бункерни помпени станции при помпена станция "Северна зона" гр. Хасково" – ІІ, ІІІ и ІV етапи - 300 хил. лв.;
"Извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на гр. Симеоновград и с. Преславец и селата Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на тези населени места" - 93 хил. лв.

Инфраструктура.бг, 10 юли 2016

        << върни се назад