Вода .bg  

Организация на обединените нации (ООН)

<< страница 2 / 4 >>

ООН: Накъде върви светът

Замърсяването на водата и сушите застрашава бедните по света, предупреди Програмата на ООНза развитие при представянето на 21-ия си годишен доклад за ... ...

Европейски комитет по околна среда и опазване на здрав

Европейски комитет по околна среда и опазване на здравето Website: http://w ww.euro. who.int/ eehc/pol icy/poli cyСтрани цата дава информация ... ...

Световна метеорологична организация и информация за водите

The World Meteorological Organization Страницата на Световната метеорологична организация (създадена от ООН) дава информация за климата, околната среда, ... ...

Световната здравна организация и чистотата на водите

Световната здравна организация и чистотата на водитеWorld Health Organization (WHO)Адрес: World Health Organization, Avenue Appia 20, CH - 1211 Geneva ... ...

Световната здравна организация и водните ресурси

Световната здравна организация и водните ресурсиWorld Health Organization (WHO)Адрес: World Health Organization, Avenue Appia 20, CH - 1211 Geneva 27Switzerland, ... ...

Програма на Университета към ООН за страните с оскъдни

Програма на Университета към ООН за страните с оскъдни валежиПрограмите на Университета към ООН (UNU-INWEH) помагат на развиващите се страни, в които ... ...

Програма на Университета към ООН

Програма на Университета към ООН за добри условия в училищатаОсновна задача на Международната мрежа за водата, околната среда и здравето на Университета ... ...

Програма на UNICEF за добри условия в училищата

Програма на UNICEF за добри условия в училищатаUNICEF работи в повече от 90 страни в света с цел да подобри снабдяването с вода и санитарните условия ... ...
<< 2 / 4 >>