Вода .bg  

Европейският съюз и управление на водите

Европейският съюз и управление на водите
Website:http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm
Страницата дава информация за:
Промените в климата и за чистите енергии;
Съхраняване и управление на природните ресурси;
Устойчива консумация и производство;
Последна информация: Стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие от 22.10.2007 г. (приета от Европейския съвет през м.юни 2006 г.)
Website:http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm
        << върни се назад