Вода .bg  

Европейска информационна система за водите

Европейска информационна система за водите
The Water Information System for Europe (WISE)
Website:http://water.europa.eu/
Страницата на Европейска информационна система за водите дава достъп до информация по въпросите на политиката на Европейския съюз по водите и свързаното с тази политика законодателство. (Рамкова директива за водите, Директивите за питейна вода и за къпане и др.)
Теми, по които има информация:
Водите в Европа
Замърсяване на водите
Водни ресурси
Замърсявания на водите
Управление на водите
Website:http://water.europa.eu/
        << върни се назад