Вода .bg  

Инициатива на Европейския съюз за водите

Инициатива на Европейския съюз за водите
EU Water Initiative
Website:http://www.euwi.net/
Инициативата на Европейския съюз за водите (ИЕСВ) е създадена с резолюция на Съвета на Европа през 2002 г. да съдейства за изпълнението на Целите за развитие на хилядолетието в областта на управлението на водите, поставени по време на Световния форум за устойчиво развитие в Йоханесбург през същата година.
ИЕСВ фокусира своите действия в:
да укрепва политическата воля и участие мерките по опазване на водите;
да пропагандира подобрени начини за управление на водите;
да подобрява ефикасността и ефективността по управлението на водите чрез многостранен диалог и координация;
да намира допълнителни, устойчиви финансови ресурси и механизми
Website:http://www.euwi.net/
        << върни се назад