Вода .bg  

Международна асоциация на хидрогеолозите (МАХ)

Международна асоциация на хидрогеолозите (МАХ)
International Association of Hydrogeologists (IAH)
Postal Address: IAH Secretariat, PO Box 9, Kenilworth, CV8 1JG, United Kingdom
Tel: +44 870 762 4462; Fax: +44 870 762 8462
Email: info@iah.org
Международната асоциация на хидрогеолозите има научни и образователни цели по отношение на въпроса за управление и защита на подземните води. В нея членуват над 3500 представители на 135 страни.
Website:http://www.iah.org/
Връзки:
Комисия за минерални и термални води
http://cmtw.wwgw.org/
Комисия за защита на подземните води
http://hydro.nevada.edu/iah/
Комисия за подземните води в градските райони
http://www.scar.utoronto.ca/~gwater/IAHCGUA/index.htm
Комисия за хидрогеология на скалистите породи
http://www.natur.cuni.cz/IAH/
Подземните води и промените на климата
http://www.cranfield.ac.uk/sas/naturalresources/index.jsp
        << върни се назад