Вода .bg  

Европейска мрежа на водите


С подкрепата на
http://internationalrivers.org/
International Rivers, 1847 Berkeley Way, Berkeley, CA 94703, USA
Tel: +1 510 848 1155 | Fax: +1 510 848 1008 | E-mail: info@internationalrivers.org
Портал за живите реки дава информация за речните басейни, проекти и организации, които подобряват устойчивото и надеждно управление на реки, езера, влажни зони, водите и природата.
Website:http://www.rivernet.org/
        << върни се назад