Вода .bg  

Фондация за проучване на водата


Foundation for Water Research (FWR)
Allen House, The Listons, Liston Road, Marlow, Bucks, SL7 1FD
Telephone +44(0)1628 891589, Facsimile +44(0)1628 472711
Фондацияjта за проучване на водата е организация с идеална цел, която споделя и разпространява информация за водата.
Фондацията ръководи Информационен център , който е основен източник на информация за Директивата по водите.

Website:http://www.fwr.org/

        << върни се назад