Вода .bg  

Център за проучвание на околната среда


Florida Center for Environmental Studies, 3932 RCA Blvd., Suite 3210
Palm Beach Gardens, Florida 33410-4228, United States, Fax: 561.626.1404
Консорциум “Водна мрежа” е създаден да прави достъпна информация за водата и околната среда. Консорциумът прави усилия да свърже информационно образователни, държавни, търговски и други дружества и идеална цел, които имат интереси в проучването на проблемите на водата, нейното съхраняване и управление

http://www.waterweb.org/linksdb/?page=0&limit=10&idx=R
        << върни се назад