Вода .bg  

Други чуждестранни източници

<< страница 2 / 2 >>

Международна федерация по водите

Международна федерация по водитеWater Environment Federation, 601 Wythe Street, Alexandria, VA, 22314-1994 USA Tel. 1-800-666-0206 Fax. 1-703-684-2492 ... ...

Конвенция за защита и устойчиво използване на река Дунав

Международна комисия за защита на река Дунав / ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River)Страницата представя резултати от ... ...

Световната банка и водните ресурси

Управлението на водните ресурси и събирателно понятие за голям брой водни подсектори, като хидроенергетика, водоснабдяване и санитария, напояване и дренажни ... ...

Международна асоциация по водите

Международна асоциация по водитеInternational Water Association (IWA)Адрес:Alliance House, 12 Caxton Street, London SW1H 0QS, United KingdomTelephone: ... ...

Европейска асоциация по водите

The European Water Association (EWA) е неправителствена организация, създадена през 1981 г. като Европейска организация по контрол на замърсяванията на ... ...

Международна асоциация на хидрогеолозите МАХ

Международна асоциация на хидрогеолозите (МАХ)International Association of Hydrogeologists (IAH)Postal Address: IAH Secretariat, PO Box 9, Kenilworth, ... ...
<< 2 / 2 >>