Вода .bg  

Правят карта на защитените зони в страната

Актуална карта ще показва на защитените територии на страната. Това стана ясно при подписването на допълнителни споразумения между екоминистерството с Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките (БАН) и СУ „Св. Св. Климент Охридски“. „С изпълнението на новите дейности по проектите ще се завърши картирането на всички екосистеми в страната“, каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. Ще се проследи навлизането на инвазивните видове у нас. Ще се извърши оценка на новите мерки на Общата селскостопанска политика на ЕС и влиянието им върху екосистемите. „Финансира се и разработването на актуална карта на защитените територии в страната, каквато няма повече от десетилетие“, допълни заместник-министър Николова. Тя обясни, че с изпълнението на проектите ще могат да се вземат най-добрите управленски решения за опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите в България.
Проектите ще завършат до април 2017 г., когато изтича програмният период. С изпълнението им България ще стане една от първите страни в ЕС, която ще има карта с целия набор от данни и анализи на различните видове екосистеми на територията на страната – горски, храстови, тревни, водни и други. „Единствената държава, която до момента има картиране, е Великобритания“, посочи ръководителят на Програмния оператор Силвия Рангелова.
МОСВ е програмен оператор по две от програмите на Финансовия механизъм. До момента по тях се изпълняват 38 проекта на стойност около 27 млн. лева. Предоставяните допълнително 2,1 млн. лева са спестени средства в рамките на отпуснатия грант.

Монитор, 23 август 2016

        << върни се назад