Вода .bg  

Ще търсим вода с компютри

(интервю с Матиас Кайзерверт, вицепрезидент на ИБМ)
- Г-н Кайзерверт, какви предимства получава България с Blue Gene/P?
- Суперкомпютрите намират приложение за научни изследвания в областта на медицината, откриване на лекарства на база ДНК диагностика, финансово моделиране и др. Силата им е в т. нар. „изчислителни науки" стълбът между теорията и практиката. Ако правите изследвания в това поле, ще получите предимство в научните открития и приложението им в икономиката.
- Дайте пример?
- За да се тестват научните открития, има нужда от мощни компютри. В Швейцария сега анализираме структурата на костите, как остеопорозата засяга човешкото тяло. В друг проект- по инициатива на частна компания - изследваме защо кафето губи аромат и вкус с времето, кои химически реакции причиняват това. Процесът може да се спре, като се добави химикал, но не знаем дали партньорът ни ще възприеме идеята.
- Как Blue Gene помага за финансовото моделиране?
- В Цюрих разработваме проекти за рисково анализиране, поръчани от финансови институции. Правят се и сложни макроикономически прогнози, изискващи обработка на огромни масиви от данни.
- В какви други области може да се използват тези 8192 процесори?
- За откриване на извори на вода, находища на нефт и газ. Също за регистриране на сеизмичната активност. В лабораторията в САЩ имаме успехи в областта на ранното предупреждение за земетресения.
- Как ще продължите сътрудничеството с българските власти?
- Виждам голям потенциал да работим с университети и изследователски центрове в Източна Европа. За целта представяме инициативата „Велики умове". Чрез нея каним на стаж в Цюрих талантливи студенти, които са номинирани от техни преподаватели. Миналата година имахме шестима учащи от Източна Европа. Тази година се надявам да има и студенти от България

Труд, 26.09.2008, стр.11
        << върни се назад