Вода .bg  

1 млрд.евро нужни за възстановяване на напояването

На базата на доклад на Световната банка страната ни изготви Стратегия за системата за напояване и хидромелиорации. Тя е качена на сайта на Министерството на земеделието за обществено обсъждане. Докладът констатира, че напояването в България е сведено до ниско ниво на ефективност, но той показва и желанието на хората, които искат да се занимават с поливно земеделие, да се върнат към тази си дейност, т.е. тя да стане достатъчно самофинансираща се, да не зависи от държавата. И това показва стратегията, каза в предаването “Преди всички“ Панайот Господинов – експерт в Министерството на земеделието По думите му съоръженията за напояване са остарели, загубите на вода от изпарения, от филтрация са големи, а земеделските производители усещат това в края на напоителния канал. Нещо повече – те са длъжни да плащат освен водата, която използват за напояване, и загубите по трасето.Според Панайот Господинов не е трябвало голяма част остарелите съоръжения преди няколко години да се разпродават за скрап:Не е трябвало да се стига до такава голяма степен в унищожаването на тези съоръжения, защото голяма част с малки или средно големи инвестиции биха могли да вършат работа.
Според доклада на Световната банка средствата, които са необходими за възстановяване на цялата инфраструктура на напоителните системи у нас възлизат на 1 милиард евро.Стратегията дава времеви период от 15 години, в които ще се преструктурират “Напоителни системи“.
По програмата за развитие на селските райони, финансирането е около десет пъти по-малко, т.е. около сто милиона евро. След няколко месеца ще стане ясно, дали Европейската комисия ще разреши инвестиции в поливни съоръжения по програмата за селските райони. По думите му в днешно време се напояват 35–50 хиляди хектара, докато през 80-те години те са били 1,2 милиона хектара.

Земя, 21 април 2016

        << върни се назад