Вода .bg  

"Напоителни системи" да се раздроби на няколко дружества, предвижда стратегия

Земеделските стопани да плащат две цени за поливане на нивите си, като ще се въведе и тарифа за отводняване на стопански площи, предвижда Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, приета от Министерския съвет вчера. След смяната на метода на ценообразуване се очаква тарифата за поливане на нивите да се повиши, но като цяло разходите за земеделците щели да се компенсират с подобрените услуги за напояване, се посочва в стратегията.
В нея е заложено и преструктурирането на държавното предприятие "Напоителни системи". То ще бъде раздробено в няколко самостоятелни дружества със свои активи и бюджети, като предстои да се реши как ще стане това - дали чрез ликвидация на сегашната държавна фирма или чрез преобразуването й. Заложени са и стимули за обединяване на земеделците в сдружения за напояване, които ще участват в управлението на регионалните хидромелиоративни структури, заменящи клоновете на сегашното дружество "Напоителни системи".
Едната от двете цени, по които ще плащат земеделците, ще се формира на база обработвана площ от всеки от членовете на сдруженията за напояване, а другата ще е според реално използваните количества вода за поливане. Цената на база площ ще отива за възстановяване на постоянните разходи, а тарифата за ползван обем трябва да насърчава икономиите на вода. В случаите, когато не са учредени сдружения за напояване, или когато водата се доставя директно на земеделските стопани, фиксираната цена би трябвало да се определи при отчитане на всички поливни площи в границите на района на дейност, предвижда стратегията. При водоснабдяване на едро както фиксираните, така и променливите цени ще бъдат намалени, за да бъдат отчетени по-ниските разходи. Ще има и цена за отводняване на земеделски земи, която ще се изчислява на база площ, като се прилага намалена тарифа за членовете съответното сдружение. Предстои да се приеме наредба за образуването на тези тарифи и да се реши кой ще ги определя, както и откога ще влязат в сила.
Документът е с хоризонт до 2030 г., а целта е да бъдат обхванати повече агроплощи за напояване. В момента напояването става по нормативно определени размери на цените според поливаните култури.

Дума, 18 август 2016

        << върни се назад