Вода .bg  

Има тенденция за връщане на общественото водоснабдяване на публичните власти

Стратегията за развитие на водния сектор на България препоръчва концесионирането като модел за управление, но вече има достатъчно факти за вредата от него, заяви вчера Ваня Григорова от неправителствената организация "Солидарна България". Заедно с Георги Медаров от "Колектив за обществени интервенции" представиха изследването "На прицел - общественото водоснабдяване". Според сценариите, разработени от Световната банка за следващите 25 години, само един предвижда "запазване на статуквото", което означава минимално покачване на цените. Другите три са свързани с увеличаване на цената за потребителите, териториално ограничаване на ВиК услугите и социални помощи за "водно бедните", които ще се плащат от държавния бюджет. Техният размер ще достигне 300-350 млн.лв. до 2038 г. по цените от 2011 г.
Концесията на "Софийска вода", управлявана от френската "Веолия" е сочена за пример, но тя далеч не е такава, пишат авторите на изследването. Одитни доклади сочат, че приватизационният договор не се изпълнява. Загубите в мрежата, вместо да паднат, остават над 50%, а днешната цена на водата е четири пъти по-висока от обещаната. Частното управление на водата е съпътствано с корупционни скандали.
Нарушенията, свързани с управлението на водата от частни компании, се срещат по целия свят. И се наблюдава световна тенденция за връщане на общественото водоснабдяване под контрола на публичните власти. Сатоко Кишимото от Транснационалния институт в Амстердам - координатор на инициативата "Връщане на общественото водоснабдяване" каза, че за последните 15 години публичният контрол върху водата е върнат в 235 града от 37 държави. Показателно е, че първенец в този процес на реприватизация е Франция, страната с най-много частни услуги във водния сектор. Причините за връщане от частно към обществено водоснабдяване са "лошото представяне на компаниите концесионери, по-малко инвестиции, огромни сметки за вода за потребителите, непрозрачност, орязване на персонала, ниско качество на услугите", заяви Кашимото. Тя посочи, че в доклад на Световната банка от 2014 г., анализиращ концесиите, от 442 случая на публично-частни партньорства, едва 12 имат положителен ефект за финансовото състояние на съответните общини, а 9 са повлияли позитивно на бедността. В аналогичен доклад на ООН от 2015 г. от разгледани 128 случая на концесиониране на водата само в 10 е повишено качеството й, в 8 случая управлението е по-ефективно и едва един е бил с положителен финансов резултат за общината.

Дума, 17 ноември 2015

        << върни се назад