Вода .bg  

Язовирът над Априлци е опасен и ще бъде изпразнен до два месеца

Държавна агенция "Метрологичен и технически надзор" е разпоредила до два месеца да бъде изпразнен язовир "Черешов дол" над град Априлци, съобщават от областната администрация, цитирана от БНТ. Основната причина за това е, че язовирът е пълен и прелива, има опасност да залее града, над който се намира
Решението идва след проверка, направена от представители на ГД "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" към Агенцията, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Ловеч и Областна администрация.
Експертите са установили, че състоянието на язовира не е добро. Преливникът е увреден, а изпускателят не работи. По информация на служител от Общината шахтата на изпускателния кран в езерото е дори бетонирана. Има съмнения за просмукване на вода през стената. Не са изпълнени направените при предходни проверки предписания и към февруари т. г. язовирът е пълен и прелива.
Той е опасен, тъй като се намира непосредствено над град Априлци и при скъсване на стената може да залее част от града.
Язовирът е с площ от около 15 декара и приблизителен обем от 50 000 куб.м., строен от някогашното АПК в града. Няма собственик. При земеразделянето в средата на 90-те години на бившите собственици на земята неправомерно са издадени скици, което сега затруднява изясняването на собствеността.
Без правно основание водоемът през последните години се е стопанисвал от местно ловно-рибарско сдружение, което е наблюдавало водния обем и почиствало язовирната стена. От сдружението били осигурили и възможност да се изпуска вода от езерото чрез поставяне на тръба и спирателен кран.
Според Закона за водите при спор или неяснота относно собствеността на язовир областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика. Именно затова ДА "Метрологичен и технически надзор" е разпоредила изпразване на водния обем, съобщават още от администрацията.
Списъкът на потенциално опасните язовири в област Ловеч последно е актуализиран през април 2015 г. и в него попадат 25 обекта. От тях единствено язовир "Черешов дол" е с неустановена собственост.

Дневник, 19 март 2016

        << върни се назад