Вода .bg  

Наглост - софиянци можели да понесат и 5 лв. за кубик вода

Социалната поносимост на цената на водата в София е 5,12 лв./куб. м., твърди КЕВР в становище по проекторешение за нови цени на водата. Статистическите данни показвали, че средният месечен доход на едно лице за София за 2014 г. е 573 лв. При среден брой членове на домакинство от 2,4 човека минималното месечно потребление на вода е 2,8 куб. м.
В момента цената на водата в София е 1,76 лв. с ДДС. Според публикуван от КЕВР доклад "Софийска вода" предлага цената да стане 1,76 лв. без ДДС, или 2,11 лв. с ДДС. Самият регулатор предлага софиянци да плащат за водата 1,82 лв. с ДДС. Исканото увеличение мотивират с високата норма на възвръщаемост на дружеството - 17%.

Дума, 13 април 2016

        << върни се назад