Вода .bg  

Светът остава с 60% от нужната вода до 15 години

Светът е изправен пред невиждан недостиг на питейна вода и само след 15 години хората ще разполагат едва с 60% от необходимите им за оцеляване количества, заключава доклад на ООН по случай вчерашния Световен ден на водата.
„По-високият стандарт на живот на разширяващата се средна класа доведе до огромно повишаване в използването на водата, което не може да се компенсира заради проблеми в доставянето и цената й“, се казва в документа.
Основните фактори за повечето консумация са увеличаването на населението на планетата (което през 2050 г. се очаква да достигне 9,1 млрд. души при 7,2 млрд. днес), масовата урбанизация, повишаването на консумацията на месо, по-големите домове, повечето коли по пътищата, бумът на енергоемки устройства.
Около 70% от питейната вода се изразходва за нуждите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, отбелязват авторите на доклада.
Годишно от липсата на вода умират над 800 000 души. Въпреки че през 2003 г. ООН обяви периода от 2005 до 2015 г. за десетилетие под мотото „Вода за живот“, днес 750 млн. души нямат достъп до живителната течност и осигуряването й за тях е всекидневно предизвикателство. Близо 1000 деца всеки ден стават жертва на стомашно-чревни инфекции и болести, причинени от консумацията на замърсена вода, която не отговаря на хигиенните изисквания.
Според учените, ако замърсяването на атмосферата продължи със същите темпове, температурата на Земята може да се повиши с 5 градуса през следващите 70 години. Това ще доведе до опустошителни наводнения на някои места в света и невиждана суша на други.

Преса, 23 март 2015

        << върни се назад