Вода .bg  

РЕЦ за ЦИЕ - България

(Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа)
Серджу Драгош Шербан, rec-bulgaria@rec.org, Директор национален офис;
Представител на РЕЦ за ЦИЕ - Будапеща
Веселин Дробенов, VDrobenov@rec.org, Ръководител проекти
Юлия Денчева, JDencheva@rec.org, Офис сътрудник и асистент проекти
Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа – клон България

Адрес: ул. "Цар Симеон" 42, вх. А, ет. 1, ап. 2, Район "Оборище", 1202 София, България
Тел.: +359 2 983 4817
Факс: +359 2 983 5217
E-mail: rec-bulgaria@rec.org
http://www.rec.bg
        << върни се назад