Вода .bg  

Достъп до информация и участие на обществеността при взимане на решения за водите в България

„Водата ще бъде по-важна от петрола през това столетие” – думите са на предишния генерален секретар на ООН Бутрус Бутрус Гали. Провокирани са от факта, че водните нужди на човечеството нарастват с всеки изминал ден, а качеството на питейните води се влошава. Ситуацията у нас е не по-различна: през 80те години на XX век учените в страната ни предупреждават за настъпваща водна криза, а водата за питейни нужди става по-скъпа от година на година. Водният проблем не може да бъде преодолян напълно, но има начин да бъде смекчен чрез разумно използване и контрол на замърсяването на годните за питейни нужди води. Гражданското участие в тези процеси ще бъде пълноценно само ако ние, гражданите сме информирани за състоянието на водите в нашия регион.

  разгледайте файла

        << върни се назад