Вода .bg  

Въвеждат стандарт и за водата

Стандарт и за водата прие Министерски съвет. Той се съдържа в Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и други замърсители. С наредбата се въвеждат прагове за количеството на веществата, които може да се съдържат във водата. Слагат се стандарти за средна концентрация на вещества във водата за срок от година и за максимално допустима концентрация при всяко измерване.

Стандарт, 28.10.2010

        << върни се назад