Вода .bg  

"Напоителни системи" било на загуба от 2009 г.

Държавното дружество "Напоителни системи", което е под "шапката" на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), е на загуба от 2009 г., призна вчера земеделският министър Десислава Танева. Това стана в парламента в отговор на въпрос на депутата от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Светла Бъчварова.
"Финансовият резултат на "Напоителни системи" ЕАД за всяка година в периода 2009-2014 година е загуба", каза Танева. Тя обаче се оправда, че след 2014 година загубите били значително по-малки. "За 2011 г. загубата е 2,157 млн. лв., за 2012 г. - 7,607 млн. лв., за 2013 г. - 14,287 млн. лв., за 2014 г. - 6,421 млн. лв. и за 2015 - 4,284 млн лв.", съобщи Танева. "Дружеството е доведено до критично финансово състояние вследствие на много причини, включително неосъществено финансиране на извършени от страна на дружеството разходи през предходни периоди за изпълнение на дейности", каза Танева, която обаче пропусна да уточни, че през това време на власт бяха именно правителства с Бойко Борисов. Според нея обаче особено критична била ситуацията в периода 2013 - февруари 2014. През есента на 2013 година всички банкови сметки на дружеството са блокирани.
По думите на министъра допълнително утежняване се получава от лихви, такси, съдебни и юридически разноски. "С приетия от Народното събрание Закон за изменение на закона за водите през 2014 г. се регламентира статутът на дейностите по защита от вредното въздействие на водите. След извършените промени започват да се заплащат тези дейности, което донякъде облекчава функционирането на предприятието. През последните три години държавният бюджет отделя по 15 милиона лева годишно за обществената услуга по опазване на вредното въздействие от водите. Финансовият резултат на дружеството за всяка година в периода 2009-2014 година е загуба, като след 2014 година тя е значително по-малка", каза Танева.
Общо задълженията към 31 декември 2015 г. са 24 млн. 456 хил. лв., а към 31 декември 2013 загубите са били в размер на 26 млн. 516 хил. лв. Към настоящия момент задълженията на дружеството са приблизително в същия обем както към края на 2015 г. Неразплатени към контрагенти са около 5 млн. и половина, допълни Танева.
Според Танева единственият възможен вариант за оздравяването на "Напоителни системи" е стратегията за реформа в хидромелиорациите. Тя е публикувана и предстои преструктуриране, въз основа на което трябва по друг начин да функционира системата както за напояването, така и за предоставянето на обществената услуга, заключи министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

Дума, 25 юни 2016

        << върни се назад