Вода .bg  

Закони и нормативи

<< страница 1 / 3 >>

"Напоителни системи" било на загуба от 2009 г.

Държавното дружество "Напоителни системи", което е под "шапката" на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), е на загуба от 2009 г., призна ... ...

Пишат наново Закона за водите

Законът за водите, в който се предвиждаше окрупняване на ВиК операторите в страната, е изтеглен от Народното събрание и ще се преработва. Това съобщи ... ...

Въвеждат стандарт и за водата

Стандарт и за водата прие Министерски съвет. Той се съдържа в Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и други замърсители. ... ...

Спешно променят Закона за водите

Следващите дни вицепремиерът Меглена Плугчиева ще се срещне с министрите на регионалното развитие Асен Гагаузов и на околната среда Джевдет Чакъров, за ... ...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 48 на МС от 7.03.2006 г. за изменение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 48 на МС от 7.03.2006 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната ... ...

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на МОСВ

5.  за образец CITES за износ, внос или реекспорт на екземпляри от застрашени видове от дивата фауна и флора, включени в Конвенцията по международната ... ...

ЗАПОВЕД No РД-487, София, 18.04.2003 г. Тарифи за таксите

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕЗАПОВЕД No РД-487, София, 18.04.2003 г.На основание чл.8, чл.11, т.5 от ЗООС и & 4 от Заключителните ... ...

ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 10 от 29.01.2002 г., в сила от 29.01.2002 г.Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, No 530бГлава ... ...
<< 1 / 3 >>