Вода .bg  

Засушаването не създаде проблеми за корабоплаването по Дунав

Продължителното засушаване и големите жеги напоследък не създадоха проблеми за корабоплаването по река Дунав, условията са нормални към момента, твърдят от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Нивото на реката при града вчера бе 249 см спрямо условната кота "нула".През следващите два дни се очаква то да спадне с 20 сантиметра, но едва ли ще създаде затруднения за корабите. В момента по Дунав няма и опасни прагове, характерни за това време на годината които да затрудняват корабоплаването, и плавателните съдове по реката могат да бъдат товарени максимално. Едва при спад от 2 метра под условната кота „нула” ще има опасност от създаване на критични участъци, твърдят експертите. В АППД вече очакват и новия модерен хидрографен кораб за Агенцията, който е на стойност повече от 6 млн. лева и вече се строи по европроект във Варна.Плавателният съд трябва да е готов в началото на февруари догодина. Той ще разполага с многолъчев ехолот, който ще гарантира с по-малко средства извършване на предварително изследване на речното дъно. С него ще бъде направен анализ за движението на наносните материали и АППД ще бъде предварително подготвена къде да се извършва драгиране и удълбочаване - още преди водните нива да са паднали критично ниско и да създадат проблеми за корабоплаването. Така по-бързо ще бъде определян фарватерът (плавателният път) на реката.

24 часа, 22 август 2016

        << върни се назад