Вода .bg  

РИОСВ-Пловдив установи нерегламентирано заустване на отпадъчни води

Автор: Дима Шопова
При извънредна проверка експерти от РИОСВ-Пловдив и
Басейновата дирекция "Източнобеломорски район" са констатирали нерегламентирано заустване на отпадъчни води с битово-фекален характер в река Пясъчник. Това съобщиха от регионалната инспекция.
Проверката е направена по жалба на инициативен комитет от
пловдивското село Труд във връзка със задушливи миризми и вливане на отпадъчни води в реката от централа за производство на електроенергия чрез използване на биомаса.
При обследването не е установена миризма около обекта и в населеното място, а само на територията на централата, както и това, че не се използват неразрешени суровини. Няма и превишаване на нормите за шум.
През последната година в с. Труд са извършени седем проверки от РИОСВ-Пловдив по сигнали на местни жители, както и две планови. Установени са превишения на нормите за азотни и серни оксиди, за което на дружеството ще бъде наложена месечна санкция. Отделно на фирмата ще бъде съставен и акт за административно нарушение.

БТА, 23 август 2016

        << върни се назад