Вода .bg  

Информационна система ще предупреждава жителите на Бургас за опасност от наводнения

Нова система за следене на морски, речни и язовирни нива ще предупреждава жителите на Бургас за риск от наводнения. Тя ще получава информация за водните нива в реално време от 17 точки за мониторинг, оборудвани с камери за видеонаблюдение и захранвани от соларни панели, съобщиха от екоминистерството.
Въз основа на обработените данни и на база събрана информация от минали наводнения системата ще представя 10 симулационни модела, показващи как би изглеждало наводнение според обема на валежите, релефа и др. Целта е превантивно да се онагледи накъде би тръгнала водата, за да могат местните власти да вземат мерки и да се избегнат щети и жертви.
Системата се разработва по проект "Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас", който е финансиран от Министерството на околната среда и водите с 548 641 евро по програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води" от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Данните от нея ще се използват от областната управа на Бургас, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция "Черноморски район", Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Национален институт по метеорология и хидрология - клон Бургас, "Напоителни системи" ЕАД и представителите на научните среди.
Ще бъде актуализиран и Планът за действие при наводнения на община Бургас. Специалисти и жители на рискови райони ще бъдат обучени за работа с информационната система, както и за предприемане на мерки за превенция.

Дневник, 28 август 2016

        << върни се назад