Вода .bg  

Учебни заведения,институти

ЕФЕКТИВНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРЕСНИТЕ ПОДЗЕМНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ. НЕОБХОДИМИ И ДОСТАТЪЧНИ УСЛОВИЯ

Prof.Julia At. Kirova
National Institute of Meteorology and Hydrology–Bulgarian Academy of Sciences,
Sofia 1784, Tzarigradsko shaussee blvd. 66; phone: ... ...

Специализираният закон за отрасъл ВиК ще бъде израз на реалната реформа в сектора

(интервю с инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите)
- Г-н Иванов, година по-късно след много обсъждания какво е общото посрещане ... ...

Университет по архитектура, строителство и геодезия У

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)Адрес: България, София, 1046, бул. "Христо Смирненски" 1Телефон: +359 2 9635245Факс: ... ...

Институт за гората при БАН

Адрес: Институт за гората при БАНБул. Св. Климент Охридски No 32, 1756 София, БългарияТел.: +359 2 962 04 4; fax: +359 2 962 04 47e-mail: forestin@bas.bgУеб ... ...

Институт по водни проблеми при БАН

Институт по водни проблеми при БАН
Адрес: Ул. Г. Бончев бл.1 , 1113 София, БългарияTel: (+359 2) 8 722 572; Fax: (+359 2) 8 722 577E-mail: santur@iwp.bas.bgУеб ... ...

Институт по океанология при БАН

Институт по океанология при БАН
Адрес: България, гр. Варна 9000, кв. Аспарухово, ул. "Първи май" No 40, ПК 152Телефон: Оператор: (052) 370486, Директор: ... ...

Национален институт по метеорология и хидрология НИМ

Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при БАН
Адрес: бул. Цариградско шосе No 66, 1784 София,Телефон: +359 2 975 333Факс: +359 2 ... ...

Българска академия на науките БАН

Българска академия на науките (БАН)Адрес: ул. "15 Ноември" No 1, 1040 София, БългарияНомератор: (+359 2) 989-84-46Факс: (+359 2) 986-25-23; 988-04-48Телекс: ... ...