Вода .bg  

Определения и символи

<< страница 1 / 2 >>

Водният отпечатък на нациите: Използваната вода от хората като функция от модела на консумацията й от хората

(Water footprints of nations: Water use by people as a function of their consumption pattern by A.Y.Hoekstra (University of Twente, Enschede, The Netherlands, ... ...

Водата

Универсалните символи, автор Жан Приор, 1991 г.
(Les symbols universels, Jean Prieur)
Превод: Весела Бръмбарова - Генова

Макар и с противоположно ... ...

Наименование на хотелите, според притежанието на специфични бази

- Балнеохотел:
хотел, в който се ползва минерална вода или лечебна кал, както и техните деривати, определящи лечебно- профилак тичния и рехабилитационния ... ...

Виртуална вода

Най-много вода - общо 70 процента от наличната вода в световен план - се потреблява в селското стопанство. С нея се напояват около 250 милиона хектара ... ...

Воден цикъл

Приливите и отливите пък се дължат на гравитационното притегляне на луната и тяхната степен варира в зависимост от местоположението на водните басейни ... ...

Вода и човешки организъм

Водата е среда, в която протичат всички биохимични процеси. При загуба на 10% от водата в организма настъпват тежки нарушения на основните жизнени ... ...

Минерална вода

Температурата на минералните води бива студени (до 37 градуса - температурата на човешкото тяло), топли (от 37 до 60 градуса) и горещи (над 60 градуса). ... ...

Подземна вода

Грунтовите води са вид подземни води и се образуват при просмукването в почвите и във водонепропускливите пластове на валежни и речни води. Те ... ...
<< 1 / 2 >>