Вода .bg  

Изследвания и проучвания

Датчици ще следят за течове на вода в Перник

Автор: Елка Робева, БТА
Да бъде изградена специализирана система с датчици, която да следи налягането във водопроводната мрежа, течовете и кражбите, ... ...

Приватизираната вода е 58% по-скъпа от общинската

Сериозно проучване показва, че ВиК - системите, които са публична собственост и се поддържат от държавата, са по-приемливи за американските. Цената на ... ...

Предпроектни проучвания за 68.7 млн. лв. и продължителност 60 месеца водят до правилните инвестиции във ВиК сектора

Регионални прединвестиционни проучвания във ВиК сектора ще анализират инвестиционните нужди на национално ниво от техническа и икономическа гледна точка, ... ...

Обезсоляване на морска вода

Благодарение на технологията обратна осмоза най-голямата и най-евтината инсталация за обезсоляване на морска вода в света вече е създадена и работи в ... ...

ЕК ще финансира и проекти за енергия от морските вълни

Автор: Румяна Гочева
Проекти, свързани с производството на енергия от морски вълни, течения, приливи и отливи, ще могат да получат финансиране по програма ... ...

Кораби ни спасяват от затоплянето

Спасителното за човечеството средство са специални кораби, които създават облаци, като пръскат солена вода във въздуха. Изследване показа, че този метод ... ...

Българка работи във Франция върху ядрения синтез

Анна Енчева от Казанлък е единствената българка, която участва в международния мегапроект за получаването на електрическа енергия чрез контролируем термоядрен ... ...

Проект "Ледник в пустинята"


Ненапълно изследваните все още процеси на слънчева активност, в земната кора, и др., водещи до гигантски исторически цикли на глобално затопляне и глобално ... ...