Вода .bg  

Предпроектни проучвания за 68.7 млн. лв. и продължителност 60 месеца водят до правилните инвестиции във ВиК сектора

Регионални прединвестиционни проучвания във ВиК сектора ще анализират инвестиционните нужди на национално ниво от техническа и икономическа гледна точка, така че да се определят най-ефективните решения. Извършването на тези проучвания ще се финансира от оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." по проект за подпомагане на ефективността, управлението и регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК, изпълняван от МРРБ. Предварително споразумение за реализирането на дейности по проекта подписаха на 3 юни 2015 г. министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството Ивелина Василева и Лиляна Павлова.
Индикативният бюджет на проекта е 68.5 млн. лв., а изпълнението му ще продължи 60 месеца. Бенефициенти за проектите, които ще произтекат от регионалните прединвестиционни проучвания, ще бъдат консолидирани ВиК оператори.

gradat.bg, 21 декември 2015

        << върни се назад