Вода .bg  

Датчици ще следят за течове на вода в Перник

Автор: Елка Робева, БТА
Да бъде изградена специализирана система с датчици, която да следи налягането във водопроводната мрежа, течовете и кражбите, предложиха на кръгла маса в Перник представители на българо-белгийски консорциум. Те препоръчаха също В и К дружествата да намаляват разходите си чрез елиминиране на течовете. В Пернишко
загубите от течове възлизат на 65 процента, посочи Людмила Симеонова - главен експерт В и К в общинската администрация. По думите й основният проблем на Перник е свързан с главния водопровод и няколко главни колектори.
С около 2 млн. евро ще бъде рехабилитирана пречиствателната станция в Перник. Ще бъде направено ново съоръжение, което да подобри качествата на водата в екстремни ситуации. При снеготопене обикновено се повишава мътността. Сегашната пречиствателна станция с наличния й капацитет и ресурси не може да се справи с подобен проблем, посочи експертът Сергей Андреев. По думите му подобен е проблемът при цъфтежа на водорасли в язовира. Ще се рехабилитират стари и морално и технически остарели съоръжения - склада за хлор, филтърния корпус и др.

БТА, 11 юли 2016

        << върни се назад