Вода .bg  

Спасяваме с европари чапли и гмурци

Столичната община ще получи 1,3 млн. лв. от Брюксел за възстановяване на природата по течението на р. Лесновска в района на софийското село Негован. Оттам минава пътят на 50 вида прелетни птици. Това е т.нар. Виа Аристотелис - главен маршрут за миграция на перна-тите от Европа към Африка.
Пътят, който минава през Западна България, е описан още в древността от Аристотел. Според него по поречието на Струма се изтегляли на юг пеликаните, докато през магистрала номер 1 - Виа Понтика, отлитали жеравите.
Договорът за реализация на проекта бе подписан вчера от кмета на столицата Йорданка Фандъкова и министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Парите се отпускат по ОП „Околна среда". С тях ще се подобрят условията за гнездене на чапли, рибарки, потайница, гмурци и др.
Друг проект на стойност 1 млн. лв. пък обхваща долната част на Виа Аристотелис в района на р. Струма в местността Рупите. Там по време на сезонните миграции се наблюдава голямо струпване на птици, които търсят условия за почивка, преди да продължат към Бяло море.
Нона Караджова подписа общо 23 договора за подобряване състоянието на застрашени местности, животински и растителни видове на територията на страната. Общата стойност на договорите е 21 млн. лв. Най-много пари получава община Димитровград - 1,7 млн. лв. С тях ще се възстановят природни местообитания и видове в басейна на река Марица.
Финансират се и проекти за възстановяване на популацията на кафявата мечка в Родопите и за опазване на есетрата в нашата част от река Дунав.

Преса, 19.01.2012, стр.7

        << върни се назад